Bemutatkozás

Alapítványunk fő célja a határon túl élő szórvány magyarság nyelvi, kulturális és anyagi támogatása. Ennek megfelelően tevékenységeink közé tartozik, hogy felhívjuk a figyelmet a szórványban élők sajátos kérdéseire és gondjaira, bemutatjuk a helyi közösségek értékeit és hagyományait, támogatva a helyi kulturális és közösségi élet rendezvényeit, kiadványokat megjelentetve, szakmai-tudományos rendezvényeket szervezve, ösztöndíjat biztosítva, támogatást gyűjtve a szórványok sajátos igényeinek kielégítésére. Az alapítvány célja továbbá a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, közösségi fejlesztés előmozdítása, segítése, támogatása.

Az Esélyt a Szórványnak Alapítvány 2014-ben jött létre és elsődleges célja a Kárpát-medencében élő, főként erdélyi, szórványközösségek támogatása. Erdélyben az utolsó népszámlálási adatok szerint a szórvány régiók magyarsága drasztikusan csökkent. Ahhoz, hogy ezt a csökkenő tendenciát meg tudjuk állítani, feltétlenül szükséges, hogy a magyar fiatalok megismerjék történelmüket, hogy elvigyük őket olyan közösségekbe, ahol megtapasztalhatják, hogy a magyar nyelvnek éppen olyan közösségi használati értéke van, mint az otthoni környezetükben a román nyelvnek.

Céljaink elérése érdekében Alapítványunk Szórványtábort üzemeltet a Békés megyei Nagybánhegyes településen. Ennek kialakítására az Alapítvány 2015-ben saját forrásból megvásárolt egy 110 négyzetméteres ingatlant a szórványtábor és képzőközpont kialakítására, melyet 2016-ban teljesen felújított. Ennek köszönhetően az Alapítvány az elmúlt évben már aktív programszervező tevékenységbe kezdett. Temesváron magyar nyelvi képzéseket szervezett kezdőknek. Első tanfolyamunk 2016. februártól júniusig, míg a második szeptembertől 2017 év januárjáig tartott. A tanfolyamokon mintegy 20 fő vett részt. A nyelvtanulás, valamint a nyelv felértékelése a határon túli fiatalok életében hozzájárul egy magyar identitástudat kialakulásához.

További eredményekről: Műhelytalálkozót szerveztünk Temesváron 2016-ban, annak érdekében, hogy megtárgyaljuk fejlesztő tevékenységünket. A találkozó fő témája a magyar identitásépítés és a magyarországi Nagybánhegyes községben kialakított diáktábor és képzőközpont potenciális programjai voltak.

2017-ben fontos csomópont volt a Magyar Szórvány Napja ünnepség Dettán. Emellett a már korábban megkezdett tevékenységeinket folytattuk. Alapítványunk folyamatos fejlődése lehetővé teszi, hogy 2018-ban elérjük fő célkitűzéseinket, illetve, hogy ezeket a következő években a körülményekhez mérten tovább fejlesszük. Terveink között szerepel kiadványok megjelentetése, szakmai-tudományos rendezvények szervezése, valamint oktatási tevékenységünk, képzéseink népszerűsítése, színvonalának erősítése. Nemzetközi tevékenységeink által aktívan részt vállalunk a határon túli magyarság támogatásában, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában. Ennek érdekében a szakmai programokon, fórumokon való nemzetközi részvételünket széleskörű szakmai cserekapcsolatokkal kívánjuk erősíteni, országhatáron belül és azon túl egyaránt. Elsősorban a nemzeti összefogást szeretnénk elősegíteni, melynek hatása az elmúlt években egyre érzékelhetőbb volt. Programjainak célja a határon túli magyarok, főleg fiatalok, magyarságtudatának erősítése és a magyar nyelv felértékelése. Fő célkitűzésük teljesítése mellett az alapítvány hatékonyan részt vesz a helyi közösség megerősítésében is. A vezetősége nagy tapasztalattal rendelkezik közösségépítő projektek szervezésében, mely nagymértékben hozzájárul a helyi közösség fejlesztéséhez is. A helyi közösségek támogatása, a demográfiai sajátosságokból adódóan fontos tényező, hiszen alapítványunk tevékenységének célterületén a magyar lakosság szórványban él. Szeretnénk viszont minél több közös tevékenységgel erősíteni A határon túli civil szervezeteket, erősíteni az egyre fogyó és jogaik érvényesítéséért küzdő szórvány magyarságot. Alapítványunk székhelyén, Nagybánhegyesen, egy sikeres multikulturális közösség, jó együttélés alakult ki a magyar többség és a szlovák kisebbség között. Azzal együtt, hogy a lakosság csak 12% -a vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, szlovák nyelvű iskola és óvoda működik a településen. Alapítványunk számára ez példa értékű, célunk egy hasonló közösség létrehozása az erdélyi szórvány településeken élő fiatalok számára is.

Célterületünk mellett, székhelyünk fejlesztése is fontos szempont működésünk során. Nagybánhegyes egyik legnagyobb gondja a munkanélküliség, mely felszámolására hatással van az alapítvány fejlődése, hiszen ennek következtében új munkahelyeket tud teremteni, melyeket elsősorban helyi munkanélküli fiatalokkal szeretne feltölteni. Programjaink révén felhívjuk a figyelmet a civil szervezeti, nonprofit tevékenységek jelentőségére. Legfontosabb feladatunk a 2018. évi működésünk során, hogy minél több civil szervezet csatlakozzon civil hálózatunkhoz. Céljaink elérése érdekében szórványtábor szervezését tűztük ki célul. A szórványtábor, éves működési tervében, legalább 200 határon túli fiatal számára szervezne programokat. A 2018-as tervek reményeink szerint pozitív hatással járul hozzá társadalmunk fejlődéséhez.